các trả lời phỏng vấn

Làm cách nào để có thể vượt qua đòi hỏi kinh nghiệm của nhà tuyển dụng

hoabtt20121179565992_0

Muốn có kinh nghiệm thì phải có quá trình làm việc, trong khi ngồi không “chờ thời” tại sao ta không gia nhập vào một