điều cần làm khi chuyển việc

Trước khi chuyển việc bạn nên làm những việc gì

1

Đối những công việc mình đã thực hiện, hoặc thực hiện dỡ dang bạn nên báo cáo đầy đủ những việc mình đã làm được