định hướng nghề nghiệp

Không nên “kén cá chọn canh” trong thời buổi xin việc khó như hiện nay

w620h405f1c1-files-articles-2014-1084843-quitjob

Riêng Trang – một sinh viên từng du học nước ngoài về, cô kén chọn công ty kể cả mức lương. Nếu công ty đúng