làm gì sau phỏng vấn

Sau phỏng vấn viết thư cảm ơn như thế nào

phong-van-ke-toan

Kết thúc buổi phỏng vấn, bạn hãy ngay lập tức viết thư cảm ơn gửi cho nhà tuyển dụng để cảm ơn (tốt nhất là