xin thôi việc

Khi xin thôi việc cần đáp ứng những quy tắc gì

url

Trong thư bạn nên trình bày những kinh nghiệm, những điều tốt đẹp mà bạn có được trong thời gian làm việc cho công ty.