xin việc bằng email hiệu quả

Viết email xin việc hiệu quả như thế nào mới là đúng

alotin-vn_1404286207_dce9af02bedc15857fef2fb4c37a4582

Các nhà quản lý và các nhà tuyển dụng rất bận rộn. Ho muốn có được ý chính trong thư của bạn trong vòng 150