xin việc trái ngành

Cần chuẩn bị gì khi bạn quyết định xin việc ngoài chuyên môn

images

Dù là công ty hoặc nhà tuyển dụng nào thì họ cũng rất quan tâm đến CV của bạn. Hãy làm tốt khâu thể hiện